CONCEPTE DE TEORIE LITERARĂ
ȘI FIȘE DE LUCRU
CLASELE IX-XII
Lucrarea este un ajutor prețios pentru elevii de liceu. Autorii au urmărit o dublă finalitate: să diversifice exercițiile de la clasă și să-i conducă pe elevi către rezultate foarte bune la examenul de
Bacalaureat.
Liceenii înțeleg rapid, cu ajutorul prezentărilor schematice, noțiunile fundamentale de Limba și literatura română. Exersează apoi aceste noțiuni în fișele de lucru din conținutul cărții. Conceptele de teorie literară compun prima parte a lucrării. Sunt definite tipurile de text (literar, nonliterar, de graniță) și prezentate succint trăsăturile lor fundamentale. Elevii își pot
reprezenta clar conceptul de operă literară. Sunt explicate succesiv noțiuni de bază despre structura operei literare, despre genurile și speciile literare, și particularitățile stilistice ale acestora, curentele literare.
Fișele de lucru sunt organizate în a doua parte a lucrării în funcție de programa fiecărei clase:
• 25 de fișe pentru clasa a IX-a (câte cinci pentru fiecare temă de studiu);
• 15 fișe pentru clasa a X-a (câte cinci pentru fiecare curent literar studiat);
• 25 de fișe pentru clasa a XI-a (câte cinci pentru fiecare curent literar studiat).
În plus, oferită gratuit lucrarea 
TEXTUL NONLITERAR, TEXTUL LITERAR
APLICATII, CLASA A XII-A
Îi ajută pe elevii de liceu să exerseze cerințele Subiectelor de tip I și II de la Bacalaureat, oferind variante de subiecte organizate pe baza textelor nonliterare și literare. Corelată cu informațiile concentrate în volumul Concepte de teorie
literară și fișe de lucru (clasele IX-XI), cartea de față vine în sprijinul asigurării unei pregătiri diversificate și adecvate.