Termeni si conditii

You are here : Home / Termeni si conditii

Ne rezervăm dreptul să înregistrăm şi să stocăm următoarele informaţii referitoare la accesarea site-ului librariadelfin.ro: dată, pagină, IP, agent utilizator, rezoluţie ecran, referer.

Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea noastră. Ne rezervăm dreptul de a stoca logurile complete şi de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care accesează site-ul librariadelfin.ro cu astfel de programe.

DEFINIŢII

Fiecare dintre expresiile menţionate în Termenii şi Condiţiile de Utilizare (în continuare Condiţii) va avea următoarea semnificaţie:

 

Cont Client sau Cont: desemnează contul deschis de un Utilizator conform procedurii descrise la Secţiunea „Înregistrarea Contului de Client”;

 

Contract – contractul la distanţă încheiat, prin intermediul Site-ului, între Societate şi Client, în conformitate cu prezentele Condiţii;

 

Client/Utilizator: orice persoană fizică sau juridică care, ulterior, înregistrării unui Cont, utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură serviciile Societăţii;

 

Consumator: orice persoană fizică care achiziţionează, utilizează sau consumă produse ori beneficiază de prestarea unor servicii, în afară activităţii sale profesionale, în baza unui Contract încheiat cu Editura Delfin S.R.L.;

 

Comerciant: orice persoană fizică sau juridică, care, în contractele încheiate în condiţiile prezentelor Condiţii, acţionează în cadrul activităţii sale profesionale;

 

Site: semnifică domeniul de internet www.librariadelfin.ro si subdomeniile acestuia;

 

Societate: desemnează EDITURA DELFIN SRL cu sediul social în Bucureşti, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 3, bl. 4, et. 7, ap. 29, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10246/2011, cod fiscal RO 29025461, având contul nr. RO87BTRL04701202567996XX deschis la Banca Transilvania sucursala Pantelimon.

 

ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE CLIENT / UTILIZATOR

 

Pentru crearea unui Cont de client, orice persoană interesată trebuie să acceseze secţiunea intitulată “Contul meu” şi să urmeze procedura de înregistrare descrisă pe Site. Definitivarea Contului este condiţionată de completarea integrală a câmpurilor obligatorii, evidenţiate şi marcate corespunzător în formularul de înregistrare.

 

Completarea formularului de înregistrare presupune furnizarea de către Client a unor informaţii corecte şi complete. Totodată, prin crearea Contului, Clientul declară că acesta este deţinătorul legal a adresei de e-mail şi a tuturor datelor prezentate. Clientul trebuie să se asigure de corectitudinea şi acurateţea datelor furnizate, această obligaţie subzistând pe întreaga durată a existenţei Contului. Este interzisă înregistrarea unui Cont prin care se urmăreşte inducerea în eroare cu privire la identitatea deţinătorului legal sau a informaţiilor ce vor fi asociate Contului.

 

Utilizarea Contului presupune existenţa identităţii între deţinătorul Contului şi beneficiarul final al acestuia. Numele de Utilizator/Contul şi parola aferentă au caracter individual şi netransmisibil. Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor asociate Contului său. Utilizatorul este de acord să sesizeze Societatea în legătura cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării pe Site.

 

PROCEDURA DE COMANDĂ A PRODUSELOR

 

Pentru a comanda produsele comercializate de către Societate puteţi opta pentru oricare din următoarele modalităţi:

1) Comandă on-line folosind magazinul virual www.librariadelfin.ro

2) Comandă rapidă prin telefon: 0736.36.12.10 / 021.627.37.20 (Program L-V: 09.00 – 19.00)

3) Comandă prin e-mail la adresa: contact@librariadelfin.ro

 

În măsura în care Clientul a plasat comanda prin intermediul Site-ului, procesarea acesteia se va realiza în maxim 48 de ore, astfel că termenul de livrare a produselor comandate va fi de cel mult 72 de ore de la momentul procesării comenzii.

Comanda se consideră valabilă numai după ce Societatea confirmă Clientului prin e-mail sau telefon posibilitatea onorării acesteia.

 

Comenzile introduse în aceeaşi zi de către acelaşi Client se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se vor emite facturile aferente fiecarei comenzi in parte, cu ramburs unic.

 

Plata produselor se poate realiza fie prin sistem ramburs, la momentul recepţionarii de către Client a bunurilor comandate, fie prin transfer bancar. În situaţia în care Clientul optează pentru plata prin transfer bancar, iar viramentul nu se efectuează de către Client în Condiţiile comunicate de către Societate, comanda va fi considerată anulată şi nu va mai fi onorată. Societatea va putea dispune aceeaşi sancţiune şi în cazul în care datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte.

 

Preţurile produselor prezentate pe Site includ TVA.

Livrarea produselor se face prin curier, costurile de transport fiind suportate de catre Client. Costurile de livrare sunt dupa cum urmează:

 • în Bucureşti – 7.5 lei;
 • în ţară – 9.90 lei.
 • Depozitul se află la următoarea adresa: Str. Cernăuţi , nr 31, Sector 2 , Bucureşti.Va rugăm să aşteptaţi confirmarea telefonică a disponibilităţii produselor în stoc (nu toate produsele disponibile pe site sunt disponibile şi la sediu) înainte de a va deplasa în locaţia pentru ridicarea coletului.

Societatea va efectua livrarea produselor numai pe teritoriul României.
REFERITOR LA CLIENŢI ŞI COMENZI

Ne rezervăm dreptul de a stoca informaţiile clienţilor: nume, adresă, e-mail, telefon, cărţi comandate, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor şi în vederea realizării de statistici.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. EDITURA DELFIN S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopurile colectării datelor sunt: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării comenzii şi livrarea produselor comandate.

Nu sunteţi obligat(a) să furnizaţi aceste date, însă refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea efectuării comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorii noştri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele dintre datele personale sunt incorecte, vă rugăm să ne transmiteți modificările. De asemenea, dacă doriţi ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date, vă rugăm să solicitaţi acest lucru folosind una dintre referinţele corespunzătoare: e-mail, telefon sau adresa care doriţi să fie ştearsă din baza noastră de date.

Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă cumpărătorului (doar în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 10 zile să denunţe unilateral contractul, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) preţul contractului, condiţionat de returnarea bunurilor în ambalajul original, și doar dacă acestea nu au suferit deteriorări. Cheltuielile aferente returnării bunurilor vor fi suportate de către cumpărător. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile cumpărătorului au fost cu rea intenţie, să solicite daune interese către cumpărător, în condiţiile legislaţiei.

Garantăm confidenţialitatea datelor: nu vom furniza nicio informaţie (nume, adrese, comenzi etc.) către terţe părţi, cu excepţia curierului.

Datele personale ale clienţilor vor putea fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enunţaţi în pagina comandă şi cu preţurile produselor şi costul transportului afişate în coşul de cumpărături.

Nu garantăm îndeplinirea niciunei comenzi, indiferent de condiţiile de disponibilitate specificate pentru un anumit titlu. În situaţii excepţionale, este posibil ca anumite titluri să nu fie disponibile, chiar dacă pe site este specificat altfel. În situaţii excepţionale, este posibil ca timpul de livrare al unei comenzi să nu fie cel specificat pe site.

S.C. EDITURA DELFIN S.R.L. nu se face răspunzătoare pentru coletele primite în stare deteriorată ca urmare a proastei manipulări din partea firmelor de curierat cu care colaborăm. Cărţile pot fi returnate doar în cazul în care clientul constată defecţiuni fizice grave (pagini murdare, pagini lipsă sau desprinse, defecte de tipărire).

În acest caz, ne obligăm să vă returnăm imediat contravaloarea cărţii/cărţilor returnate.

DREPTUL DE RETRAGERE AL CONSUMATORULUI

 

Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a denunţa Contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele legate de returnarea produselor.

 

Perioada de retragere menţionată mai sus expiră în termen de 14 zile de la momentul primirii de către Consumator a produselor comandate.

 

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are obligația de a informa Societatea cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

 1. a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionişti, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 2. b) de a comunica Societăţii orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din Contract.

 

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

 1. a) de a executa Contractul;
 2. b) de a încheia Contractul, în cazul în care Consumatorul a efectuat o comandă.

 

În cazul exercitării de către Consumator a dreptului de retragere, Societatea va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din Contract a Consumatorului.

Societatea va rambursa sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Părţile sunt de acord cu o altă modalitate de plată.

 

Societatea va putea amâna rambursarea sumelor, fie până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării, fie până la momentul primirii unei dovezi din partea Consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către Societate.

 

In mod corelativ, Consumatorul va retura produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Societăţii decizia sa de retragere din Contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala Consumatorului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări. Consumatorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

 

Procedura şi exercitarea dreptului de retragere nu sunt aplicabile Comercianţilor.

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Delfin S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31264.

 

Societatea asigură, în condiţiile legii şi a prezentelor Condiţii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal aparţinand Clienţilor săi.

 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prin completarea datelor din formularul de înregistrare a Contului, Utilizatorii acceptă necondiţionat ca datele furnizate să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Societate.

 

Scopul prelucrării de către Societate a datelor personale îl constituie, pe de-o parte comercializarea directă a produselor puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul Site-ului, iar pe de alta, realizarea altor obiecte de activitate pe care Societatea le poate desfăşura în mod legal.

 

Societatea poate furniza datele dvs. cu caracter personal către alte entităţi cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare. Entităţile juridice cărora Societatea va putea să le furnizeze, în condiţiile legii, date cu caracter personal, sunt după cum urmează: persoane fizice/juridice care prelucrează datele în numele Societăţii (ex: salariati, avocaţi, consultanţi, contabili, auditori etc), societăţi bancare partenere, agenţii de colectare a debitelor/recuperare a creditelor Societăţii, autorităţile publice centrale şi locale, societăţi de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, precum şi alte instituţii abilitate de lege să solicite aceste categorii de date.

 

 • Mijloacele de colectare a informaţiilor

Navigarea pe Site nu presupune colectarea automată a datelor sau a informaţiilor cu caracter personal. Cu excepţia furnizarii voluntare a datelor cu caracter personal, Societatea, pentru îmbunătăţirea serviciile oferite Clientilor, va putea colecta, prin intermediul cookie-urilor , o serie de date anonime (număr vizitatori, pagini vizionate etc.).

 

 • Drepturile prevăzute de Legea 677/2001 şi Legea 506/2004 recunoscute Utilizatorilor

– dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;

– dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

– dreptul de opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu;

– dreptul de a merge in instanţa şi a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii 677/2001;

– persoana în cauza poate cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.

– dreptul de a cere Societăţii să înceteze în a mai trimite mesaje promoţionale.

 

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa Societăţii, cu o cerere scrisa, datată şi semnată, specificând totodată dreptul pe care doreşte să îl exercite asupra datelor sale.

 

În ceea ce priveşte dreptul Utilizatorului de a se dezabona de la newsletterul Societăţii, acesta va putea exercita acest drept fie în mod direct, accesând, prin intermediul propriului Cont, sectiunea intitulată Newsletter, fie transmiţând Societăţii un email cu titlul “Dezabonare” la adresa contact@librariadelfin.ro

REFERITOR LA INFORMAŢIILE DISPONIBILE PE SITE

Nu răspundem de conţinutul, calitatea sau natura descrierilor cărţilor şi comentariilor introduse de vizitatori.

Nu răspundem de site-urile la care se ajunge prin legături de pe acest site.

REFERITOR LA E-MAILURI

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de e-mailuri periodice cu informaţii diverse din partea companiei.

COMENTARII UTILIZATORI

 

Societatea îsi rezervă dreptul de a controla conţinutul comentariilor postate de către Utilizatori în dreptul produselor ce se comercializează prin intermediul Site-ului. În acest sens, pe lângă dreptul Societăţii de a dispune ştergerea sau blocarea temporară a Contului, aceasta va putea să şteargă sau să modifice parţial comentariile Utilizatorilor în oricare din urmatoarele situaţii:

 • acestea au un conţinut considerat jignitor sau calomnios;
 • încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terţe persoane;
 • sunt contrare bunelor moravuri;
 • încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea societăţii comerciale S.C. EDITURA DELFIN S.R.L. şi este protejat conform Legii drepturilor de autor, precum şi a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societăţii S.C. EDITURA DELFIN S.R.L. şi este protejată de aceleaşi legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Întregul conţinut cât şi structura Site-ului sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate Societăţii. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoana, fără acordul scris, prealabil, din partea Societăţii.

 

În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest Site aparţin Societăţii.

 

Site-ul conţine linkuri („hyperlinkuri”) către alte website-uri care sunt administrate de terţi şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute Societăţii. Societatea permite doar accesul către aceste site-uri, fără însă a-şi asuma răspunderea pentru conţinutul lor.

 

CONTROLUL EXERCITAT DE SOCIETATE

 

În cazul încălcării de către Utilizatori a prevederilor prezentelor Condiţii, Societatea isi rezervă dreptul de a dispune anularea Contului de client, fie potrivit propriei sale opţiuni, fie la cererea oricărei autorităţi competente, fără a fi obligată să justifice în vreun mod acţiunea şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate prealabilă.

 

Din motive tehnice, Societatea are dreptul să întrerupă furnizarea totală sau parţială a serviciilor, cu sau fără înştiinţarea prealabilă a Utilizatorilor.

AVERTISMENT SPECIAL

Preluarea informaţiilor despre cărţi (titluri, autori, descrieri, preţuri etc.) sau a coperţilor şi imaginilor fără acordul scris al S.C. EDITURA DELFIN S.R.L. este considerată furt şi ne rezervăm dreptul să acţionăm în judecată persoanele/firmele în cauză.

NOTE GENERALE

Nu răspundem pentru defecţiunile cauzate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii la Internet.

Orice tentativă de acces neautorizat la acest site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

Orice conflict apărut între S.C. EDITURA DELFIN S.R.L. şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor urmând a fi de compententa instanţelor româneşti.

MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE DE UTILIZARE

 

Societatea poate modifica aceste Condiţii la anumite intervale de timp fără o prealabilă înştiinţare a Utilizatorilor. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului în general, şi a Utilizatorilor, în special, prin afişare pe Site. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continua să folosească Serviciile după afişarea lor pe Site-ul web.

 

 

DISPOZIŢII DIVERSE

 • Forţa Majora

Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea oricăror terţi, inclusiv a autorităţilor competente, de care Societatea nu este responsabilă.

 

 • Jurisdicţie

Prezentele Condiţii sunt supuse legii romane. Eventualele neîntelegeri/reclamaţii decurgând din interpretarea sau executarea prevederilor prezentelor Condiţii urmează fi rezolvate pe cale amiabilă. Sesizarea Societăţii se va realiza prin transmiterea unei notificări scrise în conţinutul careia se vor detalia toate aspectele relevante identificarii şi solutionarii cât mai rapide a problemelor semnalate. Răspunsurile Societăţii la sesizarile primite vor fi comunicate persoanelor interesate într-un termen de cel puţin 15 zile calculat de la momentul recepţionarii acestora.

Litigiile ivite între Societate şi Clienţi vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Societăţii.