ISTORIA PE ÎNŢELESUL TUTUROR – Ghid de pregătire a Examenului de Bacalaureat 2021

 

Vă propunem un instrument practic și eficient pentru obținerea unor rezultate școlare deosebite și dorite de elevi. Lucrarea ISTORIA PE ÎNŢELESUL TUTUROR – Ghid de pregătire a Examenului de Bacalaureat 2021 se doreşte a fi un ghid care se adresează elevilor din clasele a XII-a şi profesorilor acestora, atât prin partea tipărită (cartea), cât şi prin suportul

multimedia ataşat (CD-ul).

 

Partea tipărită (ghidul propriu-zis) cuprinde o sintetizare perfectă a materiei școlare, având:

• prezentarea pe scurt a temelor care fac obiectul programei de Bacalaureat;

• axa cronologică a temei;

• modele de teste de evaluare tip BAC, cu sugestii de rezolvare;

• bareme de evaluare și notare;

• recomandări pentru rezolvarea corectă a testelor.

 

Lecţiile sunt prezentate sub forma unor întrebări, într-un mod cât mai simplu şi clar, dar nu simplist şi au o structură unitară, care facilitează învăţarea. Ultimul capitol, evaluarea, are ca scop cunoaşterea raportului dintre performanţele realizate şi demonstrate de elevi şi performanţele anticipate şi proiectate de cadrul didactic.

 

Partea electronică – CD-ul – conţine:

• planificarea lecţiilor;

• hărţi conceptuale și tematice;

• prezentări multimedia pentru fiecare din cele nouă teme de bacalaureat(lecţia însoţită de hărţi, documente istorice, imagini vizuale, documentare istorice, surse audio), modele de teste tip bacalaureat şi bareme de evaluare şi notare.

 

ISTORIA PE ÎNŢELESUL TUTUROR – Ghid de pregătire a Examenului de Bacalaureat 2021 – Un ghid accesibil şi folositor elevilor şi care, în acelaşi timp, oferă profesorului de la clasă un suport modern, complet şi necesar unui demers didactic de calitate.