TEXTUL ARGUMENTATIV
ÎN EXEMPLE ȘI APLICATII
Clasele IX-XI
A argumenta înseamnă a susține o idee cu argumente.
Pornind de la această afirmație, autoarea lucrării integrează noile modificări privind structura examenului de Bacalaureat și propune teme de argumentare, pe baza materiei aferente claselor
IX-XII.
Cartea îi ajută pe elevii de liceu pe toată durata ciclului de învățământ să-și dezvolte deprinderile de argumentare. În plus le este de un real folos în mod deosebit elevilor de clasa a XII-a care trebuie să fie convingători și să argumenteze Subiectul I B din cadrul probei de limbă și literatură română de la Bacalaureat.
Secţiunea teoretică
• în această secțiune este definit eseul argumentativ și sunt
prezentate etapele acestuia: ipoteza, argumentarea, concluzia.
• sunt explicate, în chip limpede, strategiile şi formele argumentative.
Modele de eseuri
• sunt oferite ca model eseuri rezolvate, diferențiate în funcție de profil, incluzând subiecte de la
examenele și simulările din anii anteriori;
Exerciții de argumentare
• diferențiate pe ani de studiu pentru clasele IX-XI, aplicațiile sunt adaptate după noua structură a
examenului, iar pentru clasa a XII-a, acestea respectă structura actuală;
Variante de subiecte
• elaborate după modelul Subiectului I B de la examenul de Bacalaureat, le formează elevilor exercițiul
argumentării și sunt însoțite de rezolvări pentru ca aceștia să își verifice activitatea.
Totul se învață și se dezvoltă în timp, inclusiv competența de argumentare!
+ oferită gratuit lucrarea
TEXTUL ARGUMENTATIV,
CLASA A XII-A
Broșura reprezintă o completare a lucrării Textul argumentativ (în exemple și aplicații). Sunt vizați în special elevii clasei a XII-a și evidențiate aplicații conform noilor cerințe ale examenului de Bacalaureat.
În cuprinsul ei veți găsi:
• aplicații cu caracter argumentativ pentru temele din programa clasei a XII-a;
• modele de rezolvare a textului argumentativ;
• o serie de argumentări altfel, pe teme legate de educație, care vin în întâmpinarea celor care doresc să extindă  argumentarea dincolo de contextul examenului.