Culegerea Teste de evaluare formativă, clasa a X-a, Optimizatorul tău de învățare este un auxiliar care vine în sprijinul tuturor celor implicați în procesul de evaluare didactică: profesori, elevi, părinți.

 

Lucrarea de față:

  • cuprinde 32 de teste pentru evaluarea curentă și sumativă grupate în 16 unități de învățare, respectiv câte două modele pentru fiecare unitate de învățare;
  • este realizată în conformitate cu programa școlară în vigoare;
  • are în componența testelor itemi de completare și itemi subiectivi de rezolvare de probleme;
  • facilitează activitatea de evaluare pe care trebuie să o realizeze profesorul în procesul didactic;
  • facilitează autoevaluarea elevilor, toate testele fiind însoțite de răspunsuri, indicații și soluții;
  • asigură o recapitulare completă și eficientă atât a materiei studiate în cadrul fiecărei unități de învățare, cât și în vedrea pregătirii pentru evaluările sumative semestriale;
  • este un instrument de lucru „prietenos”, util elevilor pe toată durata anului școlar, reprezentând o alternativă de evaluare rapidă și eficientă.