Culegerea  Teste de evaluare formativă, clasa a V-a,  Optimizatorul tău de învățare este un auxiliar care vine în sprijinul tuturor celor implicați în procesul de evaluare didactică: profesori, elevi, părinți.

 

Lucrarea de față:

  • cuprinde 36 de teste pentru evaluarea curentă și sumativă -două teste de evaluare inițială din materia clasei a IV-a, 28 de teste grupate pe unități de învățare, câte două modele de teză pentru fiecare semestru și două teste de recapitulare finală;
  • este realizată în conformitate cu noua programă școlară în vigoare;
  • are în componența testelor itemi de completare, itemi cu alegere multiplă și itemi subiectivi de rezolvare de probleme;
  • facilitează activitatea de evaluare pe care trebuie să o realizeze profesorul în procesul didactic;
  • facilitează autoevaluarea elevilor, toate testele fiind însoțite de răspunsuri, indicații și soluții și sprijină astfel părinții care doresc să verifice îndeaproape modul în care copiii își însușesc cunoștințele matematice;
  • asigură o recapitulare completă și eficientă atât a materiei studiate în cadrul fiecărei unități de învățare, cât și în vedrea pregătirii pentru evaluările sumative semestriale;
  • poate fi un instrument util și pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii Examenului de evaluare națională.

Urmărind cu acuratețe elementele cheie ale noii programe școlare și având ca obiectiv dezvoltarea și consolidarea competențelor dobândite de elevi în cadrul fiecărei lecții, acest auxiliar poate fi un instrument de lucru „prietenos” pentru oricare elev, pe toată durata anului școlar.

RECENZII