Teste de evaluare formativă

Limba și literatura română

clasele XI-XII

 

 

Teste de evaluare formativă – Limba și literatura română clasele XI-XII completează seria de instrumente didactice moderne, centrate pe evaluarea competenţelor. Pornind de la un text-suport, se trece de la itemii ce vizează evaluarea competenţei de utilizare în scris a limbii române spre cei care abordează gradual textul literar, evaluând comprehensiunea, interpretarea şi scrierea despre text.

 

  • evaluează competenţele prevăzute de programa şcolară în vigoare pentru toate profilurile;
  • conţine 16 teste pentru clasa a XI-a şi 16 teste pentru clasa a XII-a, respectiv câte 4 teze (2 variante pentru fiecare semestru);
  • testele sunt organizate în secvenţe de evaluare având drept criteriu ordonator genul literar al textelor-suport selectate din: perioada veche, perioada paşoptistă, perioada antebelică, perioada interbelică şi perioada postbelică;
  • se axează pe diverse tipuri de texte-suport: text literar (liric, epic, dramatic), text nonliterar, text de graniţă, multe dintre ele permiţând conexiuni ale literaturii cu celelalte arte;
  • asigură dificultatea progresivă în cadrul fiecărui test, prin ordonarea itemilor în funcţie de competenţele evaluate.