Teste de evaluare formativă – Limba și literatura română clasele VII-VIII reprezintă un instrument didactic modern, practic și eficient, propunând o structurare precisă a studiului limbii şi literaturii române pentru cele două clase gimnaziale. Secvenţele de evaluare reunesc atât teste specializate, cât şi teste integrate sau modele de lucrări semestriale, corelând astfel cele două tipuri de evaluare internă – curentă şi sumativă.

  • conţine 30 teste pentru clasa a VII-a, respectiv 28 teste pentru clasa a VIII-a, şi câte 4 modele de teză pentru fiecare clasă;
  • pentru clasa a VIII-a, este inclus şi un model pentru evaluarea naţională, pentru familiarizarea elevilor cu structura acestei probe;
  • pe fiecare tip de text, sunt evaluate competenţele de: receptare a mesajului scris, din texte literare sau nonliterare, şi de utilizare adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise;
  • elevul are posibilitatea să-şi aprecieze progresul realizat, să se autoevalueze, iar activitatea sa poate fi supervizată şi de către părinţi;
  • antrenează elevul să răspundă într-un timp dat itemilor propuşi în fiecare test.