TESTE DE EVALUARE FORMATIVĂ. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VI-a dezvoltă, consolidează şi evaluează competențele prevăzute de noile programe (lectura, redactarea, elementele de construcție a comunicării) prin respectarea unităților de învățare și urmând îndeaproape elementele-cheie ale noilor programe. Lucrarea este un instrument modern de înregistrare și monitorizare a evaluării, apreciind progresul realizat în trei etape: evaluarea iniţială, evaluarea de progres și evaluarea finală.

 

Cele 30 de teste sunt încadrate într-un nivel de dificultate, impus fie de textul-suport, fie de timpul necesar rezolvării, fie de diversitatea ori dificultatea itemilor. Printre ele se regăsesc modele de:

  • teste iniţiale;
  • teste de progres;
  • teste rapide;
  • teste finale;
  • teze pentru semestrul I şi semestrul al II-lea.

 

Lucrarea nu are în vedere numai evaluarea propriu-zisă, ci şi dezvoltarea personalităţii elevilor prin lectură, prin sugerarea unor cărţi relativ recente, foarte atractive, centrate pe valori deosebite.