Culegerea este organizată în două părţi:

 

Partea I

  • Conţine 30 de teste
    • cu sugestii de rezolvare elaborate şi actualizate după ultimul model M. E. N.;
    • cu barem de corectare – punctaj detaliat aferent fiecarui item.

Partea a II-a

  • Sintezele teoretice din a doua parte a cărţii accelerează recapitularea de către elevi a noţiunilor de Logică, argumentare şi comunicare din conţinuturile manualelor şcolare pe baza tematicii din programa de bacalaureat.
  • Organizarea succintă a suportului teoretic şi prezentarea acestuia într-o formă concentrată, îi ajută pe elevi să rezolve cu succes itemii de testare, să se pregătească intensiv, eficient şi coerent pentru examenul de Bacalaureat.