Sintezele…
  • vin în ajutorul elevilor și al profesorilor:
    • în contextul noii viziuni de predare integrată;
    • în vederea formării celor opt competențe;
    • și în definitivarea cursului CRED ce a devenit obligatoriu de absolvit pentru cadrele didactice până în anul 2021;
  • includ noțiunile de limba și literatură concentrate și organizate pentru a ajuta la introducerea lor în testele de evaluare sumativă sau teze, căci testele de evaluare vizează obligatoriu și concomitent noțiuni de limba, literatură și comunicare.
Punctele forte ale acestui material:
– teoria este foarte bine sintetizată;
– este în concordană cu noile programe școlare;
– poate fi folosit în fiecare zi, la orele de curs sau în pregătirea individuală;
– este un instrument extrem de util pentru pregătirea în vederea susținerii:
– examenului de Evaluare Națională;
– a simulărilor examenelor naționale;
– a tezelor semestriale etc.