Simulare M2-M3 – clasa a XI-a

BACALAUREAT 2021

Matematică M_tehnologic

M_științele naturii

Lucrarea de față este destinată, atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, care vor să abordeze, într-o manieră aprofundată, simularea examenului de Bacalaureat, pentru clasa a XI-a.

Materialul este structurat în două mari capitole:

  • unul de natură teoretică,
  • altul cu valenţe aplicative, de exersare.

Se propun modele complexe, în conformitate, atât cu programa şcolare în vigoare, cât şi cu programa examenului de Bacalaureat. Aceste modele, în egală măsură, au fost construite după tipul de cerinţe sugerat de M. E. N., în conformitate cu baremul respectiv.

Prin urmare, considerăm prezenta lucrare un sprijin important pentru toţi cei care doresc să recapituleze, să sistematizeze şi să evalueze atât noţiunile teoretice, cât şi abilităţile de abordare a unor subiecte, cu atât mai mult cu cât la finalul lucrării se regăsesc şi rezolvări complete sau sugestii de rezolvare absolut necesare.

În speranţa că v-am oferit un material de studiu bogat, vă dorim succes în parcurgerea acestei Iucrări ce trebuie interpretată ca un sprijin absolut necesar în domeniul vast al matematicii.