Simulare Examenul de Bacalaureat National 2021 – Limba și literatura romana, Clasa a XI-a – Filiera teoretica – Profilul real si umanist, Filiera tehnologica, Filiera vocaționala – Toate profilurile

 

Simularea Examenului Naţional de Bacalaureat 2021 pentru elevii claselor a XI-a aduce, la proba scrisă a disciplinei Limba şi literatura română, un element de noutate în ceea ce priveşte structura subiectului. Prin ceIe 60 de teste, pe care prezenta lucrare le conţine, ne propunem să venim în sprijinul vostru, al elevilor şi al profesorilor deopotrivă, atât pentru a vă familiariza cu noul tip de subiect, cât şi pentru a vă facilita orientarea învăţării spre atingerea competenţelor de evaluat.

Astfel, parcurgând cele 60 de modele propuse, aveţi posibilitatea:

  • de a vă familiariza cu diversele tipuri de texte vizate de Subiectul I (text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, ştiinţific, argumentativ);
  • de a exersa strategiile de înţelegere şi de interpretare a unui text literar, prin raportare la epoca în care acesta a fost scris, la curentul cultural sau literar, competenţă evaluată prin Subiectul al II-Iea;
  • de a vă orienta studiul individual spre a sintetiza cunoştinţele despre textele studiate, aparţinând unor autori canonici, într-un eseu care vizeazaă aspectele de analiză tematică, structurală şi stilistică a operei Iiterare, competenţă vizată de Subiectul al III-lea.

De asemenea, toate modelele sunt însoţite de sugestii de rezolvare, astfel încât soluţiile pe care Ie-am propus să vă permită o autoevaluare obiectivă, prin raportare la exigenţele probei din cadrul simulării.