avizat-01_10151316
In urma succesului avut de Portofoliul de gimnaziu va prezentam un nou Portofoliu adresat elevilor de liceu. Portofoliul de Evaluare Formativa la Limba si Literatura Roamna, clasele IX-XII – un sistem practic si modern ce faciliteaza supervizarea parcursului educational al elevului de catre profesori. In acelasi timp, elevii isi pot autoevalua in permanenta performantele scolare.
Populara si sub denumirea „mapa de teste a elevului”, datorita faptului ca testele pot fi corectate, detasate si indosariate, lucrarea structureaza continuturile programei in peste 30 de teste anuale, grile de evaluare si autoevaluare pe baza unor descriptori de performanta, modele de teza pentru semestrul I si II.
Propunem doua lucrari diferentiate pe specializare uman si real. Aceste completează seria de instrumente didactice moderne, centrate pe evaluarea competenţelor.
Lucrarea este structurată în patru seturi de teste, corespunzătoare celor patru clase de liceu. Cartea vine cu o serie de teste noi si contine: 75 teste pentru proba scrisa, dintre care 30 rezolvate, si 30 de teste pentru proba orala.
Aceste doua lucrari completează seria de instrumente didactice moderne, centrate pe evaluarea competenţelor. Lucrarea este structurată în patru seturi de teste, corespunzătoare celor patru clase de liceu.
Pentru clasa a IX-a, cele 30 de teste sunt reunite în 5 secvenţe de evaluare, în care textele-suport selectate sunt exploatate, mai întâi, din punct de vedere tematic. Astfel, temele Joc şi joacă, Şcoala, Iubirea, Aventură. Călătorie,  Personalităţi, modele, exemple se reflectă în opere lirice, epice şi dramatice, reprezentative pentru literatura română sau cea universală, dar şi în fragmente de texte nonliterare ori de graniţă; în plus, multe dintre acestea permit conexiuni ale literaturii şi ale celorlalte arte, răspunzând în totalitate sugestiilor din programa şcolară.
În ceea ce priveşte clasa a X-a, secvenţele de evaluare au drept criteriu ordonator genul literar al textului-suport, fără a neglija evoluţia speciilor literare studiate în funcţie de profil: lirica, basmul cult, nuvela, povestirea, romanul, comedia sau drama. Fragmentele pe baza cărora au fost formulaţi itemii reprezintă tot atâtea sugestii de lectură, pentru a (re)descoperi operele valoroase ale literaturii române, începând din Epoca Marilor Clasici până în contemporaneitate.
Aceeaşi preocupare de a valorifica cele mai importante opere literare şi de a educa gustul pentru lectură al elevilor este evidentă şi în setul dedicat clasei a XI-a, în care cerinţele de evaluare sunt formulate pe texte-suport care corespund perioadei vechi, perioadei paşoptiste sau aparţin orientărilor literare româneşti antebelice ori interbelice.
Setul care încheie portofoliul cuprinde teste pentru clasa a XII-a, accentul fiind plasat asupra perioadei postbelice, după o incursiune în universul autorilor interbelici, menţionaţi în lista canonică a programei.
Fiecare dintre cele 70 de teste ale portofoliului, pornind de la un text-suport, cuprinde cerinţe de evaluare a căror dificultate se accentuează spre final, prin trecerea de la itemii ce vizează evaluarea competenţei de utilizare în scris a limbii române spre cei care abordează gradual textul literar, evaluând comprehensiunea, interpretarea şi scrierea despre text. În acest mod, latura formativă a celor 70 de instrumente de evaluare devine mai explicită atât pentru profesor, cât şi pentru elev; rubrica de notare rezervată cadrului didactic şi cea de autoevaluare se raportează, astfel, nu numai la punctajul maxim alocat, ci şi la competenţele desprinse din modelul comunicativ-funcţional, specific disciplinei limba şi literatura română, iar cele două componente ale procesului didactic, predarea şi evaluarea, devin perfect consonante.
Pentru toate clasele, sunt oferite şi modele de lucrări scrise semestriale, pentru ca rezultatele obţinute de elevi la evaluările curente să marcheze parcursul şcolar individual, prin compararea cu performanţele înregistrate la evaluările sumative.
În concluzie, Portofoliul de evaluare formativă. Limba şi literatura română. Clasele IX-XII. Profil REAL/UMAN este un instrument modern de (auto)evaluare a competenţelor, dar şi de (auto)monitorizare eficientă a progresului fiecărui elev.
+ Ghid de invatare rapida si eficienta, oferit gratuit!!!