avizat-01_10151316

 

 

Oferă atât elevilor cât și profesorilor un suport eficient pentru pregătirea probelor din cadrul Evaluării Naționale la finalul
clasei a VI-a.

Culegerea respectă structura probei de matematică și științe din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VI-a.

Lucrarea conține:
• 35 de teste cu grade diferite de dificultate;
• tabelul de conținuturi corespunzătoare testelor pentru recapitulări personalizate;
• răspunsuri, indicații, soluții care îl sprijină pe elev în organizarea învățării;
• noțiuni de cultură generală;
• informații surprinzătoare;
• evaluări curente și sumative;
• activități pentru dezvoltarea unor competențe specifice vârstei destinate elevilor de clasa a VI-a;
• scenarii care integrează cunoștințe din diferite domenii.