Conceput și realizat pentru pregătirea examenului de Bacalaureat, ghidul de față cuprinde o prezentare accesibilă a teoriei, 30 de teste care respectă structura variantelor de examen, precum și rezolvările testelor propuse, însoțite de detalierea baremelor de evaluare și notare.

Având la bază experiența lucrului cu elevii care susțin Bacalaureatul la disciplina Logică, argumentare și comunicare, autorii au avut permanent în vedere câteva aspecte esențiale precum: expunerea cât mai accesibilă a teoriei pentru examen elevului mediu; apoi, elaborarea unor teste cât mai diverse sub raportul conținutului; rezolvările propuse, orientative, să fie cât mai simple și flexibile. Totuși, sub acest ultim aspect, sprijinul explicativ al profesorului de specialitate este necesar și dezirabil.

Nu în ultimul rând, am încercat, pe cât posibil, să ne detașăm de calitatea de profesori de logică, empatizând cu dorințele, așteptările și interesele elevilor, astfel încât să obținem în final un material care să fie atractiv și util pentru adolescenții zilelor noastre. Sperăm că am reușit să realizăm un ghid de pregătire pe care l-am aprecia noi înșine, dacă am fi elevi.