Logica, argumentare si comunicare, Examenul de bacalaureat national 2017, 25 de teste complete

Prof. dr. Iovan Gabriel-Constantin

„Dragi elevi,

În primul rând, trebuie să-mi exprim admiraţia faţă de cei care vor să pătrundă în tainele logicii pentru a susţine examenul de bacalaureat la disciplina logică, argumentare şi comunicare. Această culegere este alcătuită conform criteriilor cerute în manualul de logică, argumentare şi comunicare din clasa a-IX-a; conţinutul manualului fiind folosit în rezolvarea subiectelor. Testele nu au fost făcute după preferinţe ci conform modelului dat de minister pentru examenul de bacalaureat 2017. Culegerea vine în sprijinul elevilor prin faptul că explică aceste teste; toţi cei ce urmăresc atent modul de concepere şi paşii de rezolvare a subiectelor, vor putea promova cu uşurinţă examenul de bacalaureat din această sesiune. În primul subiect găsim la punctul A un test grilă ce ne verifică cunoştinţele teoretice(propoziţii categorice clasificate după cantitate sau calitate, definiţia, clasificarea, argumentarea, deducţia, inducţia completă şi incompletă, extensiunea şi intensiunea, raporturi între termeni atât sub aspect intensional cât şi extensional), la punctul B tot un test grilă ce testează raporturile între termeni cu ajutorul diagramelor Euler. Al doilea subiect ne introduce, la început, în raporturile pătratului logic al lui Boethius, apoi în operaţiile de conversiune şi se încheie cu un exemplu de nerespectare a legii distribuirii termenilor. Al treilea subiect ne arată cum să folosim corect diagramele Venn pentru verificarea validităţii modurilor silogistice, în ultimul exerciţiu vedem cum se pot încălca regulile definiţiei. Toate aceste exemple, deşi diferite, ele se integrează într-un sistem, labirint de idei, ce ne arată unicitatea logicii, felul în care gândim, demonstrăm pentru a găsi veridicitatea, soluţiile corecte.

Dacă-mi este permis, doresc să le urez succes tuturor candidaţilor la examenul de bacalaureat, de anul acesta.

Culegerea de faţă este făcută conform modelului dat anul acesta de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.”