avizat-01_10151316

 

 

Auxiliarul pe care îl propunem este construit după modelul comunicativ-funcţional al predării – învățării Limbii și literaturii române, așa cum este el definit de programa școlară.

Activitățile de învățare prezentate se axează pe comunicare ca domeniu complex, ce înglobează procesele de receptarea mesajului oral şi scris precum şi pe cele de exprimare orală şi scrisă.

Structura auxiliarului permite utilizarea acestuia la clasă indiferent de manualul pentru care s-a optat în activitățile de predare-învățare.

 

Din aceeași serie

 

Învățăm altfel – Limba și literatura română

autori: Roxana Badea, Andreea-Elena Ene, Ana-Cornelia Robu, Andreea-Florina Smeureanu

 

Matematică

autori: Adrian-Petrică Grigore, Doina Nicolae, Andreea-Florina Smeureanu, Doina-Luana Vişinescu

 

Învățăm altfel – Matematică

autori: Roxana Badea, Andreea-Elena Ene, Ana-Cornelia Robu, Andreea-Florina Smeureanu