Concepută în conformitate cu programa şcolară în vigoare, lucrarea Limba şi literatura română, clasa a VIII-a reprezintă un instrument practic, eficient, pentru o învăţare temeinică şi pentru obţinerea unor rezultate şcolare optime.

Noţiuni de teorie literară, elemente de construcţie a comunicării şi situaţii din experienţa personală a elevilor sunt abordate unitar, prin prisma textelor şi a exerciţiilor adaptate nivelului de vârstă. În acest sens, prezenta lucrare se caracterizează prin:

  • rigurozitatea conţinutului ştiinţific;
  • caracterul modern al lecţiilor, structurate după modelul ERR;
  • stimularea gândirii critice a elevilor;
  • susţinerea evaluării iniţiale, formative şi  sumative prin testele predictive, testele de capitol şi testele finale.