avizat-01_10151316
Lucrările propun un alt stil de abordare a programei şi constituie un demers
didactic coerent ce surprinde cele trei momente ale lecţiei:
Evocare – introducerea elevului spre noile conţinuturi ce urmează a fi predate;
Realizarea sensului – configurarea și actualizarea cunoștinţelor;
Reflecţie – trecerea înţelegerii textului spre realitate.
Fiecare lecţie este transpusă pe două pagini, acoperind numărul de ore
dintr-un an școlar. Cartea conţine lecţii de recapitulare, evaluare, literatură,
limbă și comunicare. Scopul lucrărilor este acela de a forma cele 4 competenţe
prevăzute de programa şcolară în vigoare, şi anume: receptarea şi producerea
textului oral şi scris. Lucrările prezintă un format apropiat de A4, design atractiv,
full color, cu ilustraţii adaptate vârstei.
Autori: Adrian Nicolae Romonti (coordonator), Alina Popa, Andreea Purdea, Bianca Ibadula, Gabriela Rosa, Ionela Iacob, Mihaela Popa, Mimi Dumitrache.