Activitățile de învățare prezentate în lucrare pot fi organizate individual, frontal sau în echipe, cultivând astfel spiritul de echipă, încrederea în sine şi respectul pentru ceilalţi, toleranţa, curajul de a prezenta o opinie personală şi spiritul de iniţiativă al elevilor.

Structura auxiliarului permite utilizarea acestuia la clasă indiferent de manualul pentru care s-a optat în activitățile de predare-învățare.

 

Lucrarea Învățăm altfel se distribuie gratuit elevilor care utilizează auxiliarul Matematică. În carte sunt introduse, sub formă de jocuri didactice, aplicații interdisciplinare care vizează toate disciplinele de studiu de la clasa a IV-a.

 

Din aceeași serie

 

Limba şi literatura română

autori: Camelia Stroe-Bibescu, Loredana-Elena Vezeteu, Maria Comănescu, Mihaela Marin

 

Învățăm altfel – Limba și literatura română

autori: Roxana Badea, Andreea-Elena Ene, Ana-Cornelia Robu, Andreea-Florina Smeureanu

 

Învățăm altfel – Matematică

autori: Roxana Badea, Andreea-Elena Ene, Ana-Cornelia Robu, Andreea-Florina Smeureanu

 

Alte lucrări

 

Evaluare Națională 2018, clasa a IV-a

autori: Adela Maria Petrenciu, Eugenia Stuparu, Maria-Cornelia Câmpean, Smaranda Florean