Auxiliarul pe care îl propunem este construit după modelul comunicativ-funcţional al predării – învățării Limbii și literaturii române, așa cum este el definit de programa școlară.

Activitățile de învățare prezentate se axează pe comunicare ca domeniu complex, ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi pe cele de exprimare orală şi scrisă.

Structura auxiliarului permite utilizarea acestuia la clasă indiferent de manualul pentru care s-a optat în activitățile de predare-învățare.

 

 

Lucrarea Învățăm altfel se distribuie gratuit elevilor care utilizează auxiliarul Limba și literatura română. În carte sunt introduse, sub formă de jocuri didactice, aplicații interdisciplinare care vizează toate disciplinele de studiu de la clasa a IV-a.

 

Din aceeași serie

 

Învățăm altfel – Limba și literatura română

autori: Roxana Badea, Andreea-Elena Ene, Ana-Cornelia Robu, Andreea-Florina Smeureanu

 

Matematică

autori: Maria Comănescu, Mihaela Marin, Camelia Bibescu-Stroe, Elena-Loredana Vezeteu

 

Învățăm altfel – Matematică

autori: Roxana Badea, Andreea-Elena Ene, Ana-Cornelia Robu, Andreea-Florina Smeureanu

 

Alte lucrări

Evaluare Națională 2018, clasa a IV-a

autori: Adela Maria Petrenciu, Eugenia Stuparu, Maria Cornelia Câmpean, Smaranda Florean