Prezenta lucrare cuprinde 50 de modele de teste cu bareme de evaluare și de notare corespunzătoare acestora, în concordanță cu programa școlară în vigoare.

  • 10 modele de teste de antrenament;
  • 40 de modele de teste cu prezentarea concisă și accesibilă a materiei pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT.

 

Fiecare test cuprinde câte trei subiecte, după cum urmează:

  • Subiectul I – cu diferite tipuri de itemi referitori la Europa;
  • Subiectul II – cu diferite tipuri de itemi referitori la România;
  • Subiectul III – cu diferite tipuri de itemi referitori la Uniunea Europeană.

 

Lucrarea are o structură integrată și poate fi utilizată pentru pregătirea, autoevaluarea și/sau evaluarea candidaților la examenul de Bacalaureat.

Asociată manualelor școlare pentru clasa a XII-a valabile în învățământul preuniversitar, lucrarea reprezintă un instrument de lucru care poate contribui la complexa pregătire a elevilor pentru obținerea notei maxime la acest examen important.

Baremele de evaluare și de notare cuprind modele de răspunsuri, utile în fixarea, consolidarea și recapitularea cunoștințelor necesare pentru examenul de Bacalaureat.

Lucrarea poate fi utilă și profesorilor pentru pregătirea elevilor care susțin examenul de Bacalaureat la disciplina GEOGRAFIE.