Să descoperim secretele care ne ajută să scriem corect!
Cele mai importante aspecte legate de ortografie și de punctuație, de la virgulă până la cele mai problematice chestiuni ale
scrierii în limba română, sunt abordate în lucrarea de față.
Elevii parcurg indicațiile oferite și rezolvă exercițiile propuse, fixând și verificând cunoștințele acumulate.
Cheia exercițiilor este capitolul în care școlarii verifică
rezolvările tuturor exercițiilor din lucrare.