Exersează compunerile pentru nota 10!

Scrierea unei compuneri este o provocare pentru orice elev, deoarece îi solicită imaginaţia, capacitatea de argumentare, stăpânirea resurselor limbii, precum şi aplicarea unor cunoştinţe de teorie literară. De aceea, ne-am propus să vă oferim un ghid teoretic și aplicativ, ce cuprinde toate tipurile de compuneri prevăzute în programa şcolară, util atât pentru lucrul la clasă, în timpul anilor de gimnaziu, cât și la examenul de evaluare națională.

Lucrarea este bine structurată, ceea ce permite parcurgerea sa eficientă.

Astfel, capitolele sunt bine delimitate:

  •  analiza textului literar;
  • abordarea textului nonliterar;
  • compuneri imaginative;
  • compuneri reflexive;
  • exersează compunerile pentru performanță!

În cadrul fiecărui capitol, sunt propuse modele pentru fiecare tip de compunere, acestea fiind precedate de noţiuni teoretice, cuprinse în minisecţiunile intitulate „Fişier teoretic”, dar şi de un plan care să ajute la organizarea ideilor.

Textele selectate sunt variate, atractive și adaptate particularităților de vârstă, aplicațiile pe baza acestora fiind utile pentru a forma competențe de receptare, dar și de redactare.

În plus, din dorința de a veni în sprijinul creării unei obișnuințe cu exigențele examenelor, am integrat secțiunea Completează-ți portofoliul de literatură!, ce propune realizarea unui portofoliu personal, de-a lungul anilor de gimnaziu, în care compunerile vor fi scrise pe foi A4.

Nu în ultimul rând, am inclus un capitol dedicat performanței Exersează compunerile pentru performanță!, ce oferă posibilitatea familiarizării și exersării pe baza unor pe cerințe cu grad ridicat de dificultate, încurajând, astfel, pasiunea pentru literatură, dar și spiritul de competiție.

Aşadar, dragi elevi, citiţi, învăţaţi, exersaţi pentru a atinge nota maximă!