avizat-01_10151316

 

 

Biologie – anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană: ghid de pregătire pentru bacalaureat (clasele XI-XII) se dorește a fi un ghid în pregătirea absolvenților de liceu, în vederea susținerii și promovării examenului de bacalaureat cu rezultate foarte bune la biologie.

Prezentarea sistematizată a materiei studiate în clasele a XI-a și a XII-a, stimulează procesul de învățare logică, iar cele testele propuse facilitează exersarea și autoevaluarea pe baza modelelor de rezolvare a subiectelor.

Lucrarea, odată parcursă, permite elevilor o autoevaluarea justă a cunoștințelor și competențelor însușite, prin rezolvarea testelor propuse și, ulterior, prin compararea propriilor soluții cu baremul corespunzător testului.

Lucrarea cuprinde:

· Sinteza materiei la disciplina Biologie – anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană;

· 36 de teste după modelul MEN ce acoperă întreaga materie a claselor a XI-a și a XII-a;

· bareme de evaluare şi notare şi sugestii de răspuns, astfel încât volumul poate fi folosit nu numai la clasă, dar şi în pregătirea individuală a candidaţilor.