Biologie: ghid de pregătire pentru bacalaureat – clasele IX-X se dorește a fi un ghid în pregătirea absolvenților de liceu, în vederea susținerii și promovării examenului de bacalaureat cu rezultate foarte bune la biologie.

Prezentarea sistematizată a materiei studiate în clasele a IX-a și a X-a, stimulează procesul de învățare logică, iar cele 36 de teste propuse permit exersarea și autoevaluarea pe baza modelelor de rezolvare a subiectelor.

Lucrarea, odată parcursă, permite elevilor o autoevaluarea justă a cunoștințelor și competențelor însușite, prin rezolvarea testelor propuse și, ulterior, prin compararea propriilor soluții cu baremul corespunzător testului.

Lucrarea cuprinde:

  • Sinteza materiei la disciplina Biologie vegetală și animală;
  • 36 de teste după modelul MEN ce acoperă întreaga materie a claselor a IX-a și a X-a;
  • 18 bareme de evaluare şi notare şi sugestii de răspuns, astfel încât volumul poate fi folosit nu numai la clasă, dar şi în pregătirea individuală a candidaţilor.