BACALAUREAT 2021

Limba și literatura română

Profil real și umanist

85 de modele de teste – proba scrisă

30 de modele teste – proba orală

Prezenta lucrare a fost concepută pentru a veni în sprijinul absolventilor de liceu care vor susţine, la finalul ciclului, examenul maturităţii la această disciplină obligatorie, indiferent de filieră şi profil.

Materialul propus este structurat în trei părţi:

  • Prima parte – are în vedere proba scrisă la disciplina limba şi literatura română şi cuprinde un set de 85 de teste concepute conform nodelului publicat de M. E. N.;
  • Partea a doua – conţine sugestii de rezolvare pentru 25 dintre subiectele propuse, cu un caracter orientativ pentru absolvenţi;
  • Partea a treia – este destinată pregătirii probei orale din cadrul examenului, şi anume celei de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română.