avizat-01_10151316

 

 

Lucrarea Examenul de bacalaureat național 2019 – modele de teste la limba și literatura română a fost concepută pentru a veni în sprijinul absolvenților de liceu care vor susține, la finalul ciclului, examenul maturității la această disciplină obligatorie, indiferent de filieră și profil. Materialul propus este structurat în trei părți:

  • Prima parte – are în vedere proba scrisă la disciplina limba și literatura română și cuprinde un set de 75 de teste concepute conform modelului publicat de M. E. N.;
  • Partea a doua – conține sugestii de rezolvare pentru 25 dintre subiectele propuse, cu un caracter orientativ pentru absolvenți;
  • Partea a treia – este destinată pregătirii probei orale din cadrul examenului, și anume celei de evaluare a competențelor de comunicare în limba română.