Stimați parteneri,

 

În contextul în care ne lovim din ce în ce mai des de refuzul elevilor noștri de a citi, cartea noastră de vacanță se dorește a fi un instrument util în a păcăli elevul să se apropie din nou de lectură.

 

Cum? Prin:
  • demersul bazat majoritar pe joc și joacă, pe activități cu o finalitate practică, palpabilă, menite a dezvolta creativitatea (cuvânt-cheie al cărții);
  • exprimarea degajată, relaxată, în care s-au strecurat și cuvinte din vocabularul elevilor;
  • alegerea activităților pliate pe universul lor actual de interese – benzi desenate, Manga, Anime, afișe, colaje, ierbare, fișe biografice (altfel, nu cele tradiționale), caricaturi, diferite variante de jurnal (personal, reflexiv, de scriitor, de călătorie), glosar de termeni haioși, recenzii de cărți sau filme, machete, hărți 3D sau de tip pop-up, sms-uri, diferite tipuri de blog, crearea unui Vlog sau a unui tutorial, scenete, diferite jocuri De-a…, design vestimentar etc.;
  • încurajarea folosirii telefonului și a internetului în scop educativ. În acest sens, am optat pentru promovarea unui motor de căutare destinat doar copiilor (www. kiddle. co) și a unei aplicații YouTube create, de asemenea, doar pentru ei (YouTube Kids), astfel încât să acceseze un conținut filtrat, atent selecționat pentru media lor de vârstă;
  • pledarea pentru toate formele de exprimare artistică, inclusiv filme (vizionarea diferitelor ecranizări sau adaptări ale cărților propuse sau a unor animații inspirate de acestea);
  • promovarea lucrului în echipă, chiar și în vacanță;
  • anularea ideii de obligativitate, sugerate mai ales de termenul temă, și optarea pentru susținerea nevoii copilului de a alege, de a-și exprima neîngrădit opinia.

 

Ce urmărim de fapt? Simplu! Exersarea redactării diverselor tipuri de texte, abordarea interdisciplinară a literaturii și promovarea interculturalității.

 

Structurarea conținutului sub forma unor misiuni, ce implică trezirea curiozității elevului și dezvoltarea spiritului competitiv, și ideea îndrăzneață de roller coaster, care aduce cu sine noțiuni, precum distracție, adrenalină, joc, vacanță, zâmbete, aventură, idei trăsnite, curiozitate, ar trebui să ghideze elevul spre a privi literatura altfel, spre a folosi la maximum resursele propriei imaginații, promovându-se, mai ales, libertatea de receptare a textului literar și deschiderea apetitului pentru lectură.
Pentru a încheia cu succes fiecare misiune și pentru a putea relua cursa, elevului i se propun câteva titluri din literatura română și din cea universală, din care acesta poate alege minimum unul spre lectură, urmând ca sarcinile create de noi să îl incite spre descoperirea celorlalte cărți. Fiecare capitol este bazat pe activități de pre-lectură (cele menite a stârni curiozitatea), activități de lectură (înțelegerea textului literar) și activități post-lectură (purtarea elevului dincolo de lectură, dincolo de cuvinte, prin sarcini de lucru care dezvoltă viziunea interdisciplinară și care stimulează creativitatea). Toate aceste aspecte sunt abordate mascat, sub forma unei curse ale cărei popasuri presupun rezolvarea unor sarcini de lucru formulate printr-un limbaj cât mai apropiat de al lor, crezul nostru fiind că o exprimare degajată, ușor copilăroasă, ar apropia elevul.

 

Pentru că știm că este extrem de important ca pe timpul vacanței de vară să se reîmprospăteze cunoștințele dobândite pe parcursul anului școlar anterior, am propus și 10 fișe de lucru, în care se urmăresc toate conținuturile programei școlare în vigoare. Pe baza unor fragmente din textele sugerate elevilor spre lectură în cadrul misiunilor, s-au formulat itemi variați – obiectivi, semiobiectivi și subiectivi – care vizează atât elementele de construcția comunicării, cât și redactarea diverselor compuneri sau tipuri de texte.

! La clasa a VII-a, fișele de lucru sunt construite pe structura subiectelor de evaluare națională. Itemii vizează doar conținuturile studiate până în clasa a șaptea inclusiv. Astfel, elevul se poate familiariza încă din timpul vacanței cu cerințele evaluării finale.

 

Noutate: În speranța venirii în sprijinul dumneavoastră în derularea diferitelor activități, mai ales extrașcolare, am creat și 10 fișe de proiecte, câte una pentru fiecare lună a anului școlar următor, care pot fi utile la ora de limbă și literatură română, la ora de dirigenție, în Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pentru organizarea serbărilor școlare, pentru Ziua școlii etc.

 

Prin urmare, scopul acestei cărți de vacanță este de a dezvălui elevului puterea cuvintelor, a imaginației, de a-l apropia de carte, de lectură, de artă într-un mod cât mai distractiv, de a păși puțin și în lumea lor și de a le șopti că literatura nu e o corvoadă, dacă știu să o vadă șaltfel!