1, 2, 3… Gata de Bacalaureat!

Limba și literatura română

Vizează subiectele I, II și III – Ghidul unei învățări eficiente

 

Lucrarea se adresează elevilor care vor susține, la sfârșitul anului școlar 2019-2020, examenul de Bacalaureat la disciplina Limba și literatura română, indiferent de filieră sau profil.

Structural, cartea este împărțită în șase capitole, fiecare capitol corespunzând perioadelor și curentelor literare prevăzute în programa pentru bacalaureat.

Fiecare capitol este structurat astfel:

 • Ce trebuie să știi? – o primă secțiune dedicată obiectivelor ce trebuie atinse;
 • Reține! – o a doua secțiune dedicată conținuturilor prevăzute de programa pentru Bacalaureat;
 • Aplică! – o a treia secțiune dedicată aplicării cunoștințelor dobândite.

 

Conținut:

 1. Primul capitolPerioada pașoptistă. Romantismul;
 2. Capitolul al II-leaPerioada marilor clasici. Clasicismul, romantismul, realismul;
 3. Capitolul al III-leaSimbolismul;
 4. Capitolul al IV-leaPerioada interbelică. Tradiționalismul, modernismul, realismul;
 5. Capitolul al V-leaPerioadei postbelice și neomodernismului;
 6. Capitolul al VI-leaPostmodernismului

 

De exemplu, primul capitol se numește Perioada pașoptistă. Romantismul și conține, la secțiunea Aplică!,

 • o primă serie de exerciții corespunzătoare itemilor de la subiectul I A și subiectul I B,
 • apoi o altă serie de exerciții dedicate perioadei pașoptiste, similare subiectului al II-lea de la Bac,
 • iar, în finalul capitolului, vom exersa prin câteva sugestii de realizare a eseului structurat, adică subiectul al III-lea.