Lucrarea este destinată atât elevilor cât și cadrelor didactice, care vor să abordeze, într-o manieră aprofundată, simularea examenului de bacalaureat, pentru clasa a XI-a.

Culegerea este structurată in două mari capitole:

  • unul de natură teoretică
  • altul cu valențe aplicative, de exersare, 30 de modele de teste pentru Simularea de la clasa a XI-a

Se propun modele complexe, în conformitate, atât cu programa școlara în vigoare, cât și cu programa examenului de bacalaureat. Aceste modele, în egală măsură, au fost construite după tipul de cerințe sugerat de MEN, în conformitate cu baremul respectiv.

Prin urmare, considerăm prezenta lucrare un sprijin important pentru toți cei care doresc să recapituleze, să sistematizeze și să evalueze atât noțiunile teoretice, cât și abilitățile de abordare a unor subiecte, cu atât mai mult cu cât într-o broșură separata  se vor regăsi și rezolvări complete sau sugestii absolut necesare.

În speranța că v-am oferit un material de studiu bogat, vă dorim succes în parcurgerea acestei lucrări ce trebuie interpretată ca un sprijin absolut necesar în domeniul vast al matematicii.