Matematică – exerciții și probleme, clasa a VI-a, este auxiliarul manualului situat pe prima poziție după evaluare, a cărui autori sunt: soții Zaharia și soții Linț.

 

Utilizarea împreună a celor două materiale asigură elevilor care studiază matematica în clasa a VI-a o experiență completă. Adaptat la specificul activităților desfășurate la clasă și la activitățile de lucru individuale, auxiliarul conține activități de învățare care au scopul de a fixa considerentele teoretice din manual.
Auxiliarul de matematică respectă conținuturile și vizează competențele specifice prevăzute în noua programă pentru clasa a VI-a.
Poate fi utilizat atât de elevii care doresc să aprofundeze și să-și consolideze competențele dobândite în timpul lecțiilor cât și de cei care vor să-și construiască performanța în matematică pe o bază solidă.Conținuturile din ALGEBRĂ sunt organizate în patru capitole iar conținuturile din GEOMETRIE, în două capitole. Fiecare capitol al cărții este divizat în unități de învățare.

Ce studiem?
Activitățile de învățare sunt prezentate atractiv, metoda de a absorție a informației este intuitivă. Elevii învață și sunt
conduși pas cu pas către înțelegerea din context a noțiunilor de bază, prin exemple concrete: rezolvă, descoperă, rezumă, aplică și se verifică, observă și demonstrează.
Elevii pot raporta la experiențe din viața lor cunoștințele matematice dobândite și își pot forma competențe de realizarea
a unor conexiuni intradisciplinare și interdisciplinare.
Cum studiem?
Teste inițiale pentru recapitularea cunoștințelor dobândite în clasa a V-a și stabilirea nivelului de cunoștințe acumulate de elevi sunt oferite în primul capitol al cărții.
Teste de evaluare/autoevaluare, cu itemi de tipuri variate, ajută elevii după fiecare capitol să se pregătească atât pentru evaluări rapide cât și pentru abordarea unor probleme complexe.
Activități de învățare recapitulative încheie lucrarea și sunt un sprijin în aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor, în desăvârșirea realizării competențelor specifice vizate.
Cum evaluăm competentele?
Secțiunea Răspunsuri de la finalul Auxiliarului ne ajută să verificăm rapid corectitudinea rezultatelor obținute în rezolvarea exercițiilor și problemelor precum și a testelor de evaluare și autoevaluare.