Lucrarea este un suport real și eficient pentru elevii de gimnaziu atât în exersarea și aprofundarea cunoștințelor matematice de bază, cât în pregătirea pentru rezultate de performanță. Poate fi aplicat pentru lucrul cu ambele variante de manuale evaluate și aprobate de M. E. N..
Auxiliarul urmează pas cu pas conținuturile Programei de matematică de clasa a VI-a aprobată prin OMEN nr. 393/18. 02. 2017.

Din conținutul auxiliarului fac parte: 4 capitole de ALGEBRĂ și 2 capitole de GEOMETRIE.

Ce studiem?
• stabilim ce urmărim în fiecare temă, evidențiind, explicând și exemplificând noțiunile de teorie.
• aplicăm ce am învățat, exersând în clasă sau individual ce am învățat abordând problemele propuse spre rezolvare, pe trei nivele de dificultate.
• ne evaluăm, continuând să exersăm și valorificând la finalul fiecărei lecții ceea ce am învățat.
Cum studiem?
Evaluări de etapă – După parcurgerea fiecărui capitol sunt verificate în patru teste cunoștințele dobândite. Profesorul avansează pas cu pas în structura auxiliarului și evaluează activitatea elevilor, capacitatea lor de a utiliza conținuturile noii programe.
Probleme de performanţă şcolară – Urmărim să creștem nivelul de cunoștințe și să facem performanță și de aceea exercițiile și problemele din această secțiune au un grad de dificultat ridicat.
Evaluarea finală – Auxiliarul oferă la finalul cărții variante de teste pentru lucrările semestriale.
Cum evaluăm com petentele?
Secțiunea Răspunsuri de la finalul Auxiliarului ne ajută să verificăm rapid corectitudinea rezultatelor obținute în rezolvarea exercițiilor și problemelor precum și a testelor de evaluare și autoevaluare.